Informació bàsica de protecció de dades personals identificació del tractament


 • 1

  Responsable del tractament

  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. – 08017 – Barcelona - Dades de contacte del DPD: [email protected]

 • 2

  Finalitat

  La comunicació i difusió de notícies d’actualitat, estat del servei i d’informació comercial de les explotacions turístiques gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

 • 3

  Legitimació

  Consentiment de la persona interessada.

 • 4

  Destinataris

  Les dades no es comunicaran a terceres persones.

 • 5

  Temps de conservació de les dades

  Les dades es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat per la qual ha estat recollides i/o temes legals.

 • 6

  Drets de les persones interessades

  Vostè té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests drets es poden exercitar enviant correu al responsable que apareix en l'apartat 'Responsable del tractament'.

Copyright © 2013-present Magento, Inc. Tots els drets reservats.